CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ

12.–17. 8. 2024 kROMĚŘÍž

Minulé ročníky

Motivovat se, najít inspiraci pro svou službu společnosti a církvi, ale také prohloubit vzájemné vztahy i vztah s Bohem bylo smyslem CSA, na které se v srpnu vydaly tři stovky účastníků ze všech diecézí.
Chotěboř 2019
Bohatý program obsahoval přednášky na témata: přirozený zákon a relativismus, kdo je člověk, jak se učit vztahům, zaprášené poklady církve, tak diskusní skupinky, které následovali po přednáškách.
třešť 2014
Zúčastnilo se jej celkem na 450 mladých lidí z celé České republiky. Hlavní téma bylo: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?” – zaostřeno na duchovní život.
kroměříž 2010

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Žalm 23,2