CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ

12.–17. 8. 2024 KROMĚŘÍŽ

Hlavní řečníci 2024

Hana Imlaufová

Speciální pedagožka, rodinná psychoterapeutka.
Pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze.

Marcela Roubalová

Pedagožka, teoložka, zabývající se katechezí dětí předškolního
a mladšího školního věku, spirituálním rozvojem dětí a mládeže.

P. Radek Tichý

Rektor Arcibiskupského semináře
v Praze, vyučující liturgiky na teologické fakultě a vedoucí Institutu pro liturgickou formaci Liturgie.cz.

Marek Novák

Osobní svědectví o životě a službě druhým. Pracuje pro nadační fond Credo, na srdci mu leží formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat.

Setkání je pro všechny mladé lidi, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích, a pro ty kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům
a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet ve službě.

Minulé ročníky

Motivovat se, najít inspiraci pro svou službu společnosti a církvi, ale také prohloubit vzájemné vztahy i vztah
s Bohem bylo smyslem CSA, na které se v srpnu vydaly tři stovky účastníků ze všech diecézí.
Chotěboř 2019
Bohatý program obsahoval přednášky na témata: přirozený zákon
a relativismus, kdo je člověk, jak se učit vztahům, zaprášené poklady církve,
tak diskusní skupinky, které následovali po přednáškách.
třešť 2014
Zúčastnilo se jej celkem na 450 mladých lidí z celé České republiky. Hlavní téma bylo: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?” – zaostřeno na duchovní život.
kroměříž 2010

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Žalm 23,2