Modli se za CSA!

Modlitba

Modlitba za CSA Kroměříž 2024

Modlitba animátorů

Nebeský Otče,

ty chceš, aby se každý člověk setkal s tvým Synem,

Dobrým Pastýřem, který nás vodí k pramenům živé vody.

Prosíme tě za mladé lidi, které voláš k účasti na jeho poslání.

Vlij jim do srdce svou Lásku, Ducha Svatého,

ať se v nich stane pramenem, 

z něhož budou moci pít všichni, k nimž je posíláš.

Požehnej Celostátnímu setkání animátorů v Kroměříži,

aby zde utvořili opravdové společenství, 

v němž načerpají sílu a inspiraci ke službě druhým.

 

Maria, Průvodkyně na cestách, oroduj za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.

Svatý Ondřeji, oroduj za nás.

Svatý Jene Evangelisto, oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež ČBK

Pane Ježíši, Dobrý Pastýři,

voláš každého z nás jménem.

Nauč nás, jak ti máme odpovídat a mít účast na tvé službě.

Dej, ať k tobě přicházíme a očekáváme mnoho,

vždyť ty jsi Pramen, 

ze kterého může čerpat každý podle toho, 

jak velkou si přinese nádobu.

Požehnej našemu setkání a učiň, ať tvoje voda probudí naše srdce,

abychom viděli potřeby druhých

a v síle Ducha Svatého jim vycházeli vstříc.

 

Maria, Průvodkyně na cestách, oroduj za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.

Svatý Ondřeji, oroduj za nás.

Svatý Jene Evangelisto, oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež ČBK