O csa

O SETKÁNÍ

  • Setkání je pro všechny mladé lidi, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích, a pro ty kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet ve službě.
  • Zveme všechny aktivní mladé od 16 let.
  • Smyslem akce je formace a vzdělání animátorů. Zvláště se chceme zaměřit na sebepoznání, rozvoj dovedností, slavení a službu. Neméně chceme, aby animátor prohloubil svůj vztah s Bohem a načerpal pro svoji službu.
  • ANIMÁTOR je ten, kdo oživuje, oduševňuje (z latinského slova anima – duše). Tímto termínem v církvi nazýváme mladé lidi, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas službě v křesťanských skupinách, farnostech a společenstvích. Máme vyzkoušeno, že mládež se nejlépe formuje prostřednictvím jejich vrstevníků.