Kněží a řeholní osoby

Informace pro kněze

Ve dnech 12. – 17. 8. 2024 se uskuteční Celostátní setkání animátorů v Kroměříži na Arcibiskupském gymnáziu. CSA se chce v programu zvláště zaměřit
na sebepoznání, rozvoj dovedností, slavení a službu. V dopoledním programu budou mít mladí více prostoru na diskusní skupiny. Velmi důležitý je také prostor pro kladení otázek, diskusi a vzájemné sdílení zkušeností.


Prosíme pozvěte mladé lidi. Setkání je pro všechny mladé lidi, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích a pro ty, kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet ve službě. Účastník nemusí mít absolvovaný kurz animátorů. Přihlašovat se je možné od 9. dubna do 31. července 2024. Cena je odstupňována podle data přihlášení. Nicméně včasným přihlášením nám usnadníte organizaci.

Zveme také Vás – kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice na toto setkání. Přijeďte na jeden či více dní a podpořte mladé svojí účastí. Prosím, přihlaste se zde přes tento formulář, abychom Vám mohli zajistit stravu a ubytování. Ve středu 13. 8. a v pátek 16. 8. dopoledne nabízíme setkání s cílem osobního poznání, povzbuzení
a výměny zkušeností v pastoraci mládeže.

Během setkání prosíme o zpovědní a doprovázející službu, zvláště při večerních modlitbách, ale také během dne. Pokud můžete posloužit slavením svátosti smíření, kontaktujte liturgický tým CSA na mailové adrese dcm@dltm.cz; jako předmět uveďte „Zpovědní služba CSA“. Do textu zprávy můžete napsat, v které dny byste mohli být k dispozici a jak Vás můžeme kontaktovat. Pověřená osoba pak po domluvě s Vámi upřesní čas a místo Vaší zpovědní služby.

Prosíme podpořte setkání svou modlitbou. Ve farnostech můžete využít Modlitbu za CSA, která je pro tuto příležitost vytvořena.

Můžete vytisknout na A4:

2 ks velikosti A5: https://drive.google.com/file/d/1ZUDprC3yCowD4-AfjDRKXsHJepi9CxId/view?usp=drive_link 

4 ks velikosti A6: https://drive.google.com/file/d/17EkJ7Husl0_gIkIAGFunw02ngbQ2ex2C/view 

Věříme, že Vaše účast na Celostátní setkání animátorů bude povzbuzením pro vaše animátory, ale také pro Vás.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Žalm 23,2